Opłaty

Do 31.XII.2017r.wpisowe jedyne 199zł !
 • 1. Wpisowe – opłata jednorazowa i bezzwrotna

  Obejmuje ona: materiały plastyczne, artykuły higieniczne (chusteczki, ręczniki papierowe, nocnik, itp.),

  Wpisowe wynosi 350 zł.

  -> Przy przedłużeniu umowy na kolejny rok pobierana jest jednorazowa opłata 150 zł.

  -> przy zapisie dwójki dzieci wpisowe jest pobierane w łącznej kwocie 350 zł !

  (Promocja ta dotyczy również zapisu Dzieci do Przedszkola Akademia Muminków)

   

   

  2.Czesne – opłata miesięczna za pobyt Maluszka w Żłobku Akademia Muminków:

   

  Abonament 10h dziennie (opieka całodzienna)544 zł*

  (1050zł -jest kwota nie uwzględniająca dotacji)

   

   

  *jest to średnia kwota za wybrany abonament w roku 2019, uwzględniająca dotację z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch+ 2019 (na podstawie kwoty dofinansowania w 2018r.)

  Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu liczby określonej w abonamencie:   15zł

  Dane do wpłat:

  Dominik Czornak Akademia Muminków

  NUMER KONTA:    14 1140 2004 0000 3602 7734 4739

  (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Maluszka oraz jaki miesiąc jest opłacany)

   

   
  Kalkulacja kosztów Rodzica dla abonamentowego pobytu Maluszka w Żłobku Akademia Muminków od stycznia 2019r.

   

  Miesiąc/ilość dni dotowanych

  Dotacja UMK** za miesiąc

  10h

  Czesne z dotacją UMK**

  10h

  Czesne z dotacją UMK** oraz „Maluch + 2019” *

  10h

   styczeń/ 22

  374

  676

  526

   luty / 20

  340

  710

  560

   marzec / 21

  357

  693

  543

   kwiecień / 21

  357

  693

  543

   maj / 21

  357

  693

  543

   czerwiec / 19

  323

  727

  577

   lipiec / 23

  391

  659

  509

   sierpień / 21

  357

  693

  543

   wrzesień / 21

  357

  693

  543

   październik / 23

  391

  659

  509

   listopad / 19

  323

  727

  577

   grudzień / 20

  340

  710

  560

  *kwota orientacyjna: na podstawie kwoty dofinansowania w 2018r.

   

  3.Wyżywienie:

   Stawka za wyżywienie całodzienne (4 posiłki)* – 13zł

  -śniadanie + II śniadanie – 2zł
  -obiad  (zupka + drugie danie) – 9zł
  -podwieczorek – 2zł

  * -w zależności od czasu pobytu Dziecka w Żłobku Akademia Muminków posiłki i opłata za nie podlegają rozdzieleniu i odpowiedniemu pomniejszeniu.

  W przypadku nieobecności Dziecka Żłobek nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których Dziecko nie korzystało z posiłków, a nieobecności zostały prawidłowo zgłoszone:

  1. a) Opłata nie zostaje naliczona jeżeli Rodzic/Opiekun Prawny powiadomi Żłobek dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 17.30.
  2. b) W przypadku zgłoszenia wysłanego w dzień nieobecności Dziecka naliczana jest opłata za śniadanie, a fakt ten należy zgłosić do godziny 7.30.

  Za zgłoszenie nieobecności uważa się wiadomość tekstową (sms) wysłaną na numer: 509-658-877

   

  Posiłki dla naszych Maluszków są:

  • gotowane na parze,
  • duszone,

  Dodatkowo:

  • posiłki są częściowo rozdrobnione,
  • surówki są drobno pokrojone,
  • warzywa w formie przecierów.

   

  Różnorodność w przygotowaniu potraw jest dla dzieci w tym przedziale wiekowym bardzo istotna, dlatego nasze Maluszki otrzymują posiłki bogate w:

  • produkty mleczne
   – codziennie serwujemy mleko i jego przetwory,
  • produkty zbożowe
   – pieczywo, płatki, kasze, makaron,
  • warzywa i owoce
   – codziennie podajemy surówki,
   – soki przecierane,
   – musy owocowe,
   – koktajle owocowe.
  • mięso, drób, jaja i ryby,
  • tłuszcze roślinne i zwierzęce.

   

   

   

  **„Planuje się, że w roku 2019 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

  Dotacja (dofinansowania) wynosi  1,70zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

  Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów  prawnych dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70zł.

  Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależna od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

  Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

   

Nabór trwa

Zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

502-925-125

Facebook