Opłaty

Do 31.XII.2017r.wpisowe jedyne 199zł !
 • 1. Wpisowe – opłata jednorazowa i bezzwrotna

  Obejmuje ona: materiały plastyczne, artykuły higieniczne (chusteczki, ręczniki papierowe, nocnik, itp.),

  Wpisowe wynosi 350 zł.

  -> Przy przedłużeniu umowy na kolejny rok pobierana jest jednorazowa opłata 150 zł.

  -> przy zapisie dwójki dzieci wpisowe jest pobierane w łącznej kwocie 350 zł !

  (Promocja ta dotyczy również zapisu Dzieci do Przedszkola Akademia Muminków)

   

   

  2.Czesne – opłata miesięczna za pobyt Maluszka w Żłobku Akademia Muminków:

   

  Abonament 10h dziennie (opieka całodzienna)644 zł*

  (1150zł -jest kwota nie uwzględniająca dotacji)

   

   

  *jest to średnia kwota za wybrany abonament w roku 2021, uwzględniająca dotację z Urzędu Miasta Krakowa oraz Programu Maluch+ 2021 (na podstawie kwoty dofinansowania w 2020r.)

  Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu liczby określonej w abonamencie:   15zł

  Dane do wpłat:

  Dominik Czornak Akademia Muminków

  NUMER KONTA:    15 1140 2004 0000 3102 7954 0949

  (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Maluszka oraz jaki miesiąc jest opłacany)

   

   
  Kalkulacja kosztów Rodzica dla abonamentowego pobytu Maluszka w Żłobku Akademia Muminków od stycznia 2019r.

   

  Miesiąc/ilość dni dotowanych

  Dotacja UMK** za miesiąc

  10h

  Czesne z dotacją UMK**

  10h

  Czesne z dotacją UMK** oraz „Maluch + 2019” *

  10h

   styczeń/ 22

  374

  676

  526

   luty / 20

  340

  710

  560

   marzec / 21

  357

  693

  543

   kwiecień / 21

  357

  693

  543

   maj / 21

  357

  693

  543

   czerwiec / 19

  323

  727

  577

   lipiec / 23

  391

  659

  509

   sierpień / 21

  357

  693

  543

   wrzesień / 21

  357

  693

  543

   październik / 23

  391

  659

  509

   listopad / 19

  323

  727

  577

   grudzień / 20

  340

  710

  560

  *kwota orientacyjna: na podstawie kwoty dofinansowania w 2018r.

   

  3.Wyżywienie:

   Stawka za wyżywienie całodzienne (4 posiłki)* – 13zł

  -śniadanie + II śniadanie – 2zł
  -obiad  (zupka + drugie danie) – 9zł
  -podwieczorek – 2zł

  * -w zależności od czasu pobytu Dziecka w Żłobku Akademia Muminków posiłki i opłata za nie podlegają rozdzieleniu i odpowiedniemu pomniejszeniu.

  W przypadku nieobecności Dziecka Żłobek nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których Dziecko nie korzystało z posiłków, a nieobecności zostały prawidłowo zgłoszone:

  1. a) Opłata nie zostaje naliczona jeżeli Rodzic/Opiekun Prawny powiadomi Żłobek dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 17.30.
  2. b) W przypadku zgłoszenia wysłanego w dzień nieobecności Dziecka naliczana jest opłata za śniadanie, a fakt ten należy zgłosić do godziny 7.30.

  Za zgłoszenie nieobecności uważa się wiadomość tekstową (sms) wysłaną na numer: 509-658-877

   

  Posiłki dla naszych Maluszków są:

  • gotowane na parze,
  • duszone,

  Dodatkowo:

  • posiłki są częściowo rozdrobnione,
  • surówki są drobno pokrojone,
  • warzywa w formie przecierów.

   

  Różnorodność w przygotowaniu potraw jest dla dzieci w tym przedziale wiekowym bardzo istotna, dlatego nasze Maluszki otrzymują posiłki bogate w:

  • produkty mleczne
   – codziennie serwujemy mleko i jego przetwory,
  • produkty zbożowe
   – pieczywo, płatki, kasze, makaron,
  • warzywa i owoce
   – codziennie podajemy surówki,
   – soki przecierane,
   – musy owocowe,
   – koktajle owocowe.
  • mięso, drób, jaja i ryby,
  • tłuszcze roślinne i zwierzęce.

   

   

   

  **

  Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 roku

   

  W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewnieniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

   

   

  Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres

  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,

  1. Dekerta 24, 30-703 Kraków

  tel. 12 616 92 84,

  e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Nabór trwa

Zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

502-925-125

Facebook