Maluch+2021

 • Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

   Nazwa programu: Program MALUCH+ 2021

  Nazwa zadania: utworzenie i  dofinansowanie miejsc opieki
  w żłobku

  wartość dofinansowania: 23040 zł

  całkowita wartość zadania: 23040 zł

  opis zadania: dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie opłaty za pobyt, ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko miesięcznie. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc w ramach ww.

Facebook